top

BIP


Dla szóstoklasistów Drukuj
Zasady przyjęcia do gimnazjum

 

 • Uczniowie składają podania (druk podania, do pobrania poniżej) w sekretariacie gimnazjum w wyznaczonym  terminie;
 • Do podania dołączają:  2 fotografie; 
 • Świadectwo ukończenia szkoły; zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej. 
 
Rodzaje klas

 

W roku szkolnym 2016/2017 powstają klasy:

 • matematyczna;
 • sportowa;
 • ogólna;
Terminy rekrutacji do gimnazjum

 

 • Składanie podań o przyjęcie do  gimnazjum - 01 czerwca - 23 czerwca 2016 r.
 • Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów - od 24 (piątek) czerwca - 28 (wtorek) czerwca 2016 r.
 • Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum - do 15 lipca 2016 r.
 • Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
Kryteria przyjęcia do klasy matematycznej

 

Kryteria przyjęcia do klasy matematycznej liczącej do 30 uczniów 

 • wynik pierwszej części sprawdzianu po klasie szóstej: wynik procentowy z matematyki (w przypadku równej ilosci punktów decyduje średnia ocen na świadectwie)
 • średnia ocen końcoworocznych
Rekrutacja do klasy sportowej

 

Rekrutacja do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym:

 • składanie deklaracji przystąpienia do testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej - 4-22 kwietnia 2016 r. w sekretariacie gimnazjum (druk deklaracji do pobrania poniżej) 
 • test sprawności fizycznej 
  • I - termin 4 maja 2016 godzina 9:00
  • II - termin (dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły uczestniczyć w teście w pierwszym termnie) 31 maja 2016 r. godzina 9:00
 • Za uczestnictwo ucznia w teście sprawności fizycznej odpowiedzialni są rodzice 
 • Miejsce zbiórki – Hala Widowiskowo-Sportowa GOSiR; Twardogóra, ul. Wrocławska 39

Kryteria przyjęcia do klasy sportowej:

 • zaliczenie testu sprawności fizycznej przynajmniej na poziomie dobrym
 • pozytywna ocena z zachowanie 
 • dobre oceny w nauce 

Klasa sportowa może liczyć do 28 uczniów

pozostałe terminy rekrutacji jak wyżej 
 

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 
 
Regulamin Rekrutacji 2016 Plik: PDF
Rozmiar: 400 Kb

 

 

 
Druk podania o przyjecie do klasy pierwszej gimnazjum Plik: PDF
Rozmiar: 300 Kb

 

 

 
Druk deklaracji dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym. Plik: PDF
Rozmiar: 320 Kb

 

 

 
Test sprawnościowy do 1 klasy Plik: PDF
Rozmiar: 270 Kb
Poprawiony: środa, 25 maja 2016 09:43

bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.