top

BIP


Kuźnia talentów (Jestem Twórcą 2009) Drukuj
piątek, 08 maja 2009 10:42

Dnia 6 maja odbył się finał konkursu Jestem Twórcą organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Twardogórze. Od trzech lat szkoły skupione w Dolnośląskim Stowarzyszeniu  na Rzecz Uzdolnionych prezentują tutaj dorobek swoich uczniów. W tym roku do finału zakwalifikowała się młodzież gimnazjów z Oleśnicy,  Milicza, Wrocławia, Kobierzyc i Twardogóry. Ideą konkursu jest promowanie twórczych i utalentowanych gimnazjalistów, ich pasji i zainteresowań.

Zgłaszane są projekty o charakterze badawczym, pomocy naukowo-dydaktycznych a także prace autorskie, będące realizacją zainteresowań      i pasji. Komisja konkursowa w składzie: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 - pani Elżbieta Stępień, Dyrektor Biblioteki Publicznej- pani Krystyna Bajcar, pani Maria Kucharska, pani Janina Tomaszewska ? Baran oraz starszy wizytator Kuratorium Dolnośląskiego ? pan Marek Sieczka wysłuchała prezentacji prac w trzech kategoriach tematycznych (humanistycznej, przyrodniczej i artystycznej).

Pierwsze miejsce w kategorii humanistycznej zajęli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Twardogórze ? Kinga Simura (tekst) i Artur Bednarski (rysunki), którzy pokazali swój Przyspieszony kurs pisania rozprawki dla zdezorientowanych. Praca zawierała przykładowe rozprawki oraz komiks . Drugie miejsce zajęli także uczniowie Gimnazjum w Twardogórze ( J. Wilkowiecka, M. Gąsior, A. Trojanowicz, N. Grubska, K. Baran, D. Kałużna) , którzy uczestniczą  w zajęciach humanistycznego kółka dla uczniów zdolnych , zaprezentowali oni pracę Twardogóra wczoraj i dziś.  Badawczo - porównawcze studium XVIII-wiecznej mapy Twardogóry ze współczesnym wyglądem miasta  . Grafika komputerowa do Zemsty ? akt I i II Aleksandra Fredry autorstwa Darii Werteleckiej z Gimnazjum w Kobierzycach  zdobyła trzecie miejsce.

W kategorii prac przyrodniczych pierwsze miejsce zajęła Magdalena Bednarska z Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy z pracą pt. Wybrane właściwości fizyczne i chemiczne wody w oleśnickim stawie miejskim i rzece Oleśnicy. Drugie miejsce otrzymała Agnieszka Gałka z Gimnazjum Nr 3 w Oleśnicy, która pokazała Jaką skutecznośc mają różne metody mycia rąk?, trzecie miejsce zajęły Adrianna Skrzypczyńska i Anna Nowicka z pracą Czy znasz moje myśli?.

Ostatnią nagradzaną kategorią były prezentacje artystyczne Jak przyznał przewodniczący komisji konkursowej - M. Sieczka -  wywarły one duże wrażenie, a wszystkie prezentacje miały wysoki poziom. Pierwsze  miejsce przypadło uczennicom Gimnazjum w Twardogórze - Annie Nowickiej (wiersze), Weronice Obiegło (rysunki) i Karolinie Drapiewskiej( muzyka), które wydały autorski tomik poezji pt. Dlaczego?. Drugie miejsce otrzymała Patrycja Dobroszczyk z Gimnazjum w Miliczu prezentując plastyczne Pory roku.Trzecią nagrodę w tej kategorii dostała Amanda Hoffman z Gimnazjum w Kobierzycach, która  w pracy Konie opowiedziała o swojej hippicznej pasji. Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymał Jakub Marczuk,  (kategoria artystyczna). Uczeń opowiadał oraz ilustrował obrazem i muzyką Motyw kobiety, śmierci i bogactwa w sztuce.

Tradycją   stało się wyróżnianie  specjalną nagrodą gimnazjów , które posiadają najwięcej finalistów w danej edycji konkursu. W tym roku tytuł Kuźni talentów przypadł Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich z Oleśnicy , szkoła otrzymała ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra nagrodę (cyfrowy aparat fotograficzny). Dyplomy, podziękowania  i upominki wszystkim uczestnikom konkursu wręczyli Zastępca Burmistrza Twardogóry -  Jan Bernacki (fundator pierwszych nagród), przewodniczący komisji konkursowej -  pan Marek Sieczka  i dyrektor Gimnazjum w Twardogórze -  Anna Siwa. Zwycięzcy tegorocznego finału konkursu Jestem Twórcą zostali także zaproszeni na trzydniowe wyjazdowe warsztaty artystyczne Wiosenne impresje, odbywające się w Bolesławowie. Efektem wyjazdu będzie zaprezentowanie spektaklu muzyczno-tanecznego. Warsztaty organizowane są przez stowarzyszenie Potęga lasu , które realizuje projekt Wyskocz z kapci oraz przez Gimnazjum nr 1 w Twardogórze .

Miejmy nadzieję, że atrakcyjne nagrody a przede wszystkim chęć podzielenia się swoimi pasjami spowoduje, że w przyszłym roku znowu będziemy mieli tak utalentowanych uczestników konkursu. Serdecznie zapraszamy. (Zapraszamy do galerii zdjeć)


bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.