top

BIP


Kuźnia Talentów (Jestem Twórcą 2008) Drukuj
wtorek, 20 maja 2008 14:57

16 maja odbył się finał konkursu Jestem Twórcą organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Twardogórze. Od dwóch lat szkoły skupione w Dolnośląskim Stowarzyszeniu  na Rzecz Uzdolnionych prezentują  dorobek swoich uczniów.

Read More

W tym roku do finału zakwalifikowała się młodzież gimnazjów z Oleśnicy, Góry, Milicza, Bukowic i Twardogóry. Ideą konkursu jest promowanie twórczych i utalentowanych gimnazjalistów, ich pasji i zainteresowań. Zgłaszane są prace o charakterze badawczym, pomocy naukowo-dydaktycznych a także prace autorskie, będące realizacją zainteresowań i pasji. Komisja konkursowa w składzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 - pani Elżbieta Stępień, Dyrektor Biblioteki Publicznej- pani Krystyna Bajcar, pani Maria Kucharska, pani Jolanta Ilków, starszy wizytator Kuratorium Dolnośląskiego – pan Marek Sieczka wysłuchała prezentacji prac w trzech kategoriach tematycznych (humanistycznej, przyrodniczej i artystycznej).
Pierwsze miejsce w kategorii humanistycznej zajęli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Twardogórze - Olga Ochędzan, Kaja Mrówczyńska, Karolina Walczak, Krzysztof Gąsior i Mateusz Kuc - którzy w ramach prac koła dziennikarskiego przygotowali reportaż filmowy pt. Sposób na przerwę. Drugie miejsce zajął Marcin Choroszy z Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy, który zaprezentował ilustrowane multimedialnie opowiadanie fantastyczne pt. Moja przygoda w fantastycznym świecie. Zbiór opowiadań autorstwa Jakuba Berkowskiego i Anny Nowickiej z ilustracjami rodzeństwa Artura i Any Bednarskich zdobył trzecie miejsce.

W kategorii prac przyrodniczych pierwsze miejsce zajęły Klaudia Malinowska, Karolina Reszel i Natalia Pypeć z Gimnazjum nr 1 w Twardogórze z pracą pt. Wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do doświadczeń fizycznych . Drugie miejsce otrzymała Karolina Wiśniewska z Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy, która pokazała Jak skutecznie odświeżać kwiaty cięte, trzecie miejsce zajęła Marta Sikora z Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy z pracą Barwy w naturze.

Ostatnią nagradzaną kategorią były prezentacje artystyczne Jak przyznał przewodniczący komisji konkursowej M. Sieczka,  wywarły one największe wrażenie. Pierwsze i drugie miejsce przypadło uczniom Gimnazjum w Miliczu. Michał Pańszczyk zaprezentował pracę fotograficzną pt. Śmierć ( I miejsce) oraz Szymon Górnicki który samodzielnie wykonuje zbroje i pasjonuje się średniowiecznym rycerstwem. Trzecie miejsce otrzymała Weronika Obiegło z Gimnazjum nr 1 w Twardogórze prezentując plastyczne Prace inspirowane impresjonistami. Nagrodę za najlepszą prezentację otrzymała Karolina Drapiewska,  (kategoria artystyczna), która napisała tekst Dziwne sny, skomponowała muzykę i akompaniowała na skrzypcach Joannie Mazepie śpiewającej piosenkę.

Tradycją  już się stało wyróżnianie gimnazjów , które posiadają najwięcej finalistów konkursu. W tym roku tytuł Kuźni talentów przypadł  Gimnazjum nr 1 w Twardogórze, które otrzymało ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra nagrodę. Dyplomy, podziękowania nagrody i upominki wszystkim uczestnikom konkursu wręczyli Burmistrz Twardogóry Jan Dżugaj (fundator pierwszych nagród), prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych i dyrektor LO 14 we Wrocławiu-pan Marek Łaźniak  i dyrektor Gimnazjum w Twardogórze Anna Siwa.

Zdjęcia z konkursu można obejrzeć w naszej Galeri.


bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.