top

BIP


Projekt Razem w pełni sprawni Drukuj
poniedziałek, 08 września 2014 13:42

Projekt Razem w pełni sprawni realizowany jest w naszej szkole przez Fundację Promyk Słońca, a współfinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Projektu jest uwrażliwianie uczniów na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością, likwidowanie uprzedzeń i stereotypów związanych z niepełnosprawnością, budowanie społeczeństwa uniwersalnego – otwartego dla każdego, BEZ BARIER. Oprócz warsztatów dla nauczycieli w ramach projektu odbywają się warsztaty w szkołach – spotkania prowadzone przez osoby z niepełnosprawnością, dotyczące tolerancji, zwalczania stereotypów dotyczących niepełnosprawności oraz internetowe warsztaty filmowe dla uczniów, których efektem będą filmy zaprezentowane podczas uroczystej gali podsumowującej projekt w grudniu 2014. 

 

Uczestnicy: nauczyciele gimnazjów i szkół podstawowych (kl. IV-VI) i z terenu województwa  dolnośląskiego.
W ramach projektu oferowany jest  szkołom:

  1. Cykl warsztatów dla nauczycieli, podczas których uczestnicy wspólnie poszukają rozwiązań:
   • jak stać się nowoczesną szkołą - przyjazną osobom niepełnosprawnym,
   • jak kształtować u uczniów postawy tolerancji i otwartości,
   • jak rozbudzać w uczniach pasję, wyzwalać twórczą ekspresję i komunikację,
   • jak budować w szkole system wsparcia i pomocy dla ucznia z niepełnosprawnością,
   • jak pracować z zespołem zróżnicowanym pod względem potrzeb i możliwości edukacyjnych,
   • jak przeciwdziałać objawom wypalenia zawodowego.
  2. Warsztaty filmowe dla uczniów (prowadzone przez Internet), których efektem będą filmy zaprezentowane podczas uroczystej gali podsumowującej projekt (grudzień 2014)
  3. Warsztaty w szkołach – spotkanie prowadzone przez osoby z niepełnosprawnością, dotyczące tolerancji, zwalczania stereotypów i postrzegania inności.
  4. Kamera cyfrowa dla każdej szkoły
   Opiekunami projektu w naszej szkole jest pani Anna Wolf oraz pani Bożena Hołubka, w warsztatach filmowych uczestniczą Marcelina Pluta, Hanna Przybył, Dżesika Promna.
   http://www.promykslonca.pl/projekty/projekty-trwajce/razem-w-pelni-sprawni


            
   Projekt współfinansowany przez Województwo Dolnośląskie


bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.