top

BIP


Projekty szkolne Drukuj
„Badam wiem rozumiem”

 

Nasze gimnazjum tradycyjnie już startuje w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym programu „Równać Szanse” dotowanym przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i administrowanym Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Początkowo startowaliśmy w tych konkursach jako szkoła, a potem już z ramienia Stowarzyszenia „Potęga Lasu”,  które powstało przy Gimnazjum nr 1. Do tej pory realizowaliśmy 5 projektów.

„I Ty możesz zostać Einsteinem”

 

Wspólnie z uczniami i nauczycielami zrzeszonymi w Klubach Młodego Odkrywcy z gimnazjów w Twardogórze, Krynicznie, Zawonii, Sułowie Szewc realizowaliśmy projekt „I Ty zostaniesz Einsteinem”. Głównym celem projektu było ukazanie praktycznego wykorzystania nauk ścisłych i oswojenie z tymi na ogół nielubianymi przez młodzież dziedzinami. Poprzez liczne festiwale, warsztaty, zajęcia pokazaliśmy, że można świetnie bawić się nawet matematyką czy fizyką. Nasz KMO działa nadal, regularnie się spotykamy i bierzemy udział w różnych festiwalach. 

„Potęga lasu”

 

Projekt miał na celu pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży, kształtowanie aktywnych postaw wobec rzeczywistości, uświadomienie młodzieży jaki wpływ na środowisko, zdrowie i życie ma działalność człowieka, podnoszenie umiejętności badawczych uczniów w zakresie biologii, matematyki, fizyki, chemii, geografii ukierunkowanych na poznanie środowiska. Realizatorzy projektu przede wszystkim poznawali las i jego potęgę oraz jak go chronić. Jednym z efektów projektu była likwidacja części dzikich wysypisk na terenie naszej gminy, powstanie stowarzyszenia „Potęga Lasu” i książka jestem drzewem. 


„Jak ryba w wodzie”

 

Założeniem projektu „Jak ryba w wodzie” było, aby młodzież poprzez ciekawe propozycje edukacyjne stawała się badaczami, odkrywcami oraz aktywnymi mieszkańcami swojego regionu, odpowiedzialnymi za jego rozwój. Młodzież poznawała walory swoich małych miejscowościch i dzieliła się tą wiedzą z innymi. Poprzez wspólne inicjatywy na rzecz promocji doceniła wartość tego co mają blisko. Atutem było to, że projekt miał zasięg międzyregionalny, łączył bardzo zróżnicowane krainy geograficzne; elementem łączącym była woda nie tylko jako środowisko życia ale czynnik integrujący działania. Uczestnikami projektu była młodzież z niewielkich miejscowości położonych w obrębie Wzgórz Trzebnickich, Twardogórskich i Doliny Baryczy (Kryniczno, Pęgowo, Zawonia, Twardogóra, Milicz, Sułów). Po projekcie w naszym mieście obchodzimy regularnie Dni Karpia. 
„Wyskocz z kapci!”

 

Wspólnie postanowiliśmy zrobić coś innego, wyjść z domu – dosłownie wyskoczyć z kapci. Pokazać, że można inaczej spędzać czas wolny i będzie fajnie. Jednym z efektów naszej pracy jest książka pt. „Wyskocz z kapci!, pragniemy pokazać w niej, choć garstkę atrakcji naszego regionu i udzielić kilku wskazówek jak bezpiecznie się u nas poruszać, założyliśmy tez klub młodzieżowy przy świetlicy środowiskowej i sami wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy pomieszczenie. Dużą popularnością cieszyły się zorganizowane przez nas tzw. objazdówki w wakacje, które mamy nadzieje staną się tradycją naszej gminy. 

 

Dosięgnąć gwiazd szansa dla (M)nas

 

W maju 2007 nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Twardogórze: p. Renata Gąsior, p. Bożena Hołubka i p. Paweł Olszański napisali projekt „Dosięgnąć gwiazd szansa dla (M)nas” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Projekt wygrał konkurs i gmina otrzymała około 104 tys. zł. Przede wszystkim na zajęcia pozalekcyjne, akcję lato i warsztaty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży z naszych terenów. Koordynatorem gminnym projektu jest p. Zdzisałw Fabiniak. Każda z sześciu naszych szkół otrzymała kilka godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W wakacje odbyły się 4 obozy letnie: 3 sportowe i 1 turystyczno – krajoznawczy w Tatry. Stowarzyszenie „Potęga Lasu” działające przy Gimnazjum nr 1 w Twardogórze w ramach tej dotacji zaplanowało warsztaty wyjazdowe. Kilka się już odbyło. (Więcej)

Trzymaj formę

 

W poniedziałek 4 lutego 2008 r. odbyła się inauguracja projektu „ Trzymaj formę” . Imprezę sportową pod hasłem zimowych dyscyplin olimpijskich przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: Tatiana Berkowska, Waldemar Lizak, Sebastian Stekiel oraz nauczyciel biologii Renata Gąsior. Cel główny projektu Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. (Więcej)

 

Calibrate

 

Projekt Calibrate czyli Projektowanie eLearningu w szkołach Specjalnie ukierunkowany projekt badawczy którego celem jest połączenie technologii i wartości pedagogicznych oraz pomoc w budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. Cele Projektu:

  • Zbudowanie międzynarodowej bazy elektronicznych zasobów edukacyjnych 
  • Umożliwienie wspólnego wykorzystania cyfrowych zasobów edukacyjnych w szkołach 
  • Rozwój nauczania opartego na współpracy 
  • Wzmocnienie integracji badań w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w rozszerzonej Europie

(Więcej) 

Comenius SEVOLIO

 

W dniach 23-27 maja 2007 roku w ramach projektu Socrates SEVOLIO-Samoocena przy użyciu portfolio gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z 5 europejskich szkół:

  • Belgia - Paul Verstraete, Valerie de Bel, Valerie Buysse 
  • Dania - Thomas Wimmer, Line Olesen, Susie Lyngstrom 
  • Luxemburg - Claude Cristnach, Sophie Lehnert, Nadine Feierstein 
  • Hiszpania - Clara Garcia, Ana Cristina Valero, Raquel De Frutos 
  • Rumunia - Liliana Maris, Chita Mihaela

(Więcej)

Das Bild der Anderen

 

              Projekt prowadzony przez nauczycielkę języka niemieckiego p. Aleksandrę Ilków we współpracy z p. Tove Haugen. Koordynatorem projektu jest Instytut Goethego, a wszystkie informacje znaleźć można na www.bild-online.dk Od listopada 2004 roku uczniowie obecnej klasy 2c i uczniowie ungdomsskole w Evje w Norwegii uczestniczą w międzynarodowym projekcie "Das Bild der Anderen" ("Obraz innych"), polegającym na wymianie informacji, doświadczeń oraz nauce poprzez korespondencję pocztą elektroniczną ze swoimi rówieśnikami, dla których język niemiecki jest również językiem obcym. 
             W trakcie projektu poszerzana jest wiedza z innych przedmiotów poza językiem niemieckim, tj. geografia, historia, edukacja europejska i informatyka. Projekt jest kontrolowany przez obie strony oraz przebiega wg ściśle wytyczonych etapów. Młodzież pisze o sobie, rodzinie, przyjaciołach, zainteresowaniach, szkole, domu, mieście i kraju, w który mieszka, czyli o tym, co jest jej bliskie.

(Więcej) 

 

 


bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.