top

BIP


Projekt „ Trzymaj formę” Drukuj
wtorek, 18 marca 2008 11:11

W poniedziałek 4 lutego 2008 r. odbyła się inauguracja projektu „ Trzymaj formę” . Imprezę sportową pod hasłem zimowych dyscyplin olimpijskich przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego: Tatiana Berkowska, Waldemar Lizak, Sebastian Stekiel oraz nauczyciel biologii Renata Gąsior. Cel główny projektu Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

 

 

Cele szczegółowe:

1. Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych. 
4. Kształcenie umiejętności;
 • wyszukiwania i wykorzystywania różnych źródeł informacji;
 • dokonywania krytycznej selekcji zgromadzonego materiału;
 • zaplanowania  działań i współpracy w grupie;
 • prezentowania efektów pracy;
 • stosowanie nabytej wiedzy w praktyce;

UCZESTNICY PROJEKTU

 • uczniowie klas II, 
 • uczniowie aktywnie uczestniczący w kołach sportowych, turystycznym, biologicznym, 
 • nauczyciele biologii(Renata Gąsior, Bożena Olszańska),  wychowania fizycznego(Tatiana Berkowska, Izabela Tomaszek- Czajkowska, Waldemar Lizak, Sebastian Stekiel ) 
 • opiekun kółka turystycznego (Bożena Hołubko)
TREŚCI PROGRAMOWE PROJEKTU

Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta
 • a)  Piramida zdrowia – bloki produktów
 • b)  Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży,
 • c)  Rola podstawowych składników odżywczych,
 • d) Zasady zdrowego żywienia (10 zasad),
 • e) Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej,
 • f) Zaburzenia stanu zdrowia:
 • - otyłość,
 • - nadwaga,
 • - niedobór masy ciała,
 • - anoreksja, bulimia – pomoc specjalisty.
 • g) Wybrane elementy edukacji konsumenckiej:
 • - prawa konsumenta,
 • - znakowanie produktów żywnościowych.
Aktywność fizyczna
 • a)  Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia:
 • - pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży,
 • - test wydolności fizycznej (ćwiczenia),
 • - test sprawności fizycznej (ćwiczenia)
 • b) Przykłady z omówieniem metodycznym:
 • - ćwiczenia mięśni brzucha,
 • - ćwiczenia mięśni obręczy biodrowej,
 • - ćwiczenia mięsni grzbietu,
 • - ćwiczenia mięśni klatki piersiowej,
 • - ćwiczenia oddechowe, oddechowe relaksacyjne
 • - ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała,
 • - ćwiczenia rytmiki
 • c) turystyka i zdrowe żywienia

OPIS DZIAŁAŃ

Projekt będzie realizowany z udziałem uczniów klas II oraz uczniów uczęszczających na kółka: biologiczne, sportowe, turystyczne.

Blok „Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta” będzie realizowany przez uczniów pod opieką nauczycieli biologii.
Zadania realizowane w zakresie w/w bloku przedstawione zostały uczniom klas II w formie zadań projektowych dla grup.
Treści : wybrane elementy edukacji konsumenckiej (prawa konsumenta, znakowanie produktów żywnościowych), obliczanie współczynników kaloryczności (www.pfpz.pl  ) będą realizowane  na kółku biologicznym.

Blok tematyczny „Aktywność fizyczna ” będzie realizowany przez uczniów pod opieką  nauczycieli wychowania fizycznego oraz opiekunów kół sportowych.
Zadania realizowane w zakresie w/ w bloku tematycznego:
 • zorganizowanie wycieczek promujących różne formy aktywności fizycznej ( wycieczka na lodowisko, basen, rajd pieszy, rowerowy)
 • przygotowanie krótkich spotów reklamowych dla atrakcyjnych a mało znanych form aktywności fizycznej,
 • nakręcenie filmu  instruktarzowego zawierającego ćwiczenia różnych grup mięsni,
 • przygotowanie folderu zawierającego ćwiczenia poprawiające postawę,
 • przygotowanie i przeprowadzenie testów wydolności i sprawności fizycznej uczniów, 
 • przygotowanie  występu uczniów , który będzie reklamował aktywność fizyczna realizowaną w tańcu i ćwiczeniach aerobikowych.

bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.