top

BIP


Calibrate Drukuj
środa, 21 listopada 2007 11:41
Projekt Calibrate  czyli  Projektowanie eLearningu w szkołach Specjalnie  ukierunkowany projekt badawczy którego celem jest połączenie technologii i wartości pedagogicznych oraz pomoc w budowie społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Cele Projektu: 
 • Zbudowanie międzynarodowej bazy elektronicznych zasobów edukacyjnych 
 • Umożliwienie wspólnego wykorzystania cyfrowych zasobów edukacyjnych w szkołach
 • Rozwój nauczania opartego na współpracy 
 • Wzmocnienie integracji badań w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w rozszerzonej Europie


Projekt składa się z dwóch pięciu komponentów  WP1 i WP2  

 WP1 – wypracowanie połączenia: zasóbàpodstawa programowa – przyjęte kryteria wyszukiwania: temat, umiejętności, styl lekcji
 • Zostały wybrane przedmioty: matematyka, ochrona środowiska(biologia/geografia)
 • Ułożono słownik umiejętności,
 • Przyporządkowano składniki podstawy programowej do umiejętności
WP2 – połączenie krajowych portali zasobów edukacyjnych

WP3 – wypracowanie narzędzi dla nauczycieli dla tworzenia materiałów edukacyjnych poprzez wykorzystanie zgromadzonych zasobów w portalu Calibrate lub swoich własnych

WP4 - organizacja testowania przygotowanych narzędzi przez nauczycieli z około 100 szkół europejskich (warsztaty, kwestionariusze, ankiety)
 • Testowanie metod wyszukiwania zasobów z wykorzystaniem kryteriów wypracowanych w WP1 
WP5 – rozpowszechnianie i promowanie wypracowanych metod i narzędzi
 • Biuletyny, konferencje, wywiady z nauczycielami
Uczestnicy 
 • Konsorcjum 17 partnerów
 • Koordynator European Schoolnet
 • Wśród 17 partnerów – 8 Ministerstw Edukacji:

          –Austria, Litwa, Czechy, Belgia (Flandria), Estonia, Węgry, Słowenia, Polska

W Polsce dokładnie 10 szkół uczestniczy w procesie testowania i walidacji tworzonego portalu Calibrate. Funkcję szkoły - lidera pełni Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Pozostali uczestnicy to: Szkoła Podstawowa nr 25 w Chorzowie, Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie, Szkoła Podstawowa nr 15 w Chorzowie, Szkoła Podstawowa nr 13 w Chorzowie, Gimnazjum nr 2 w Chorzowie, Gimnazjum nr 5 w Chorzowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr  1 w Bytomiu, II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach oraz nasze Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.


Projekt Calibrate posiada swój własny portal oraz stronę internetową
Uczestnicy projektu mogą korzystać z wyszukiwarki zasobów poprzez narzędzie zwane TOOLBOX

W ramach pracy nad projektem powstała nowa platforma do wyszukiwania i umieszczania swoich zasobów pod nazwą LeMill. 

www.lemill.net

Więcej o projekcie można przeczytać i zobaczyć na stronie stworzonej prze Ministerstwo Edukacji Narodowej  http://calibrate.men.gov.pl/

 

przygotowała Beata Karasińska-Świerad


bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.