top

BIP


Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze
   
Skład Rady Rodziców: 

  

 • Przewodniczący: Jan Jędryczko – 3c
 • Z-ca przewodniczącego: Anna Janik – 2d
 • Skarbnik: Elźbieta Borzemska-Niwa – 2b
 • Sekretarz: Hanna Tokarska – 3d
 • Komisja Rewizyjna: Anna Gmyrek – 3a
 • Komisja Rewizyjna: Barbara Kędzia – 1d
 • Komisja Rewizyjna: Eliza Dziedzic-Kopczyk – 2c
 • Członek Rady Rodziców: Edyta Nowicka – 1a
 • Członek Rady Rodziców: Anna Wdowiak-Nawrocka – 1b
 • Członek Rady Rodziców: Jacek Szturyło – 1c
 • Członek Rady Rodziców: Roman Bieracki – 2a
 • Członek Rady Rodziców: Sylwia Antczak – 2e
 • Członek Rady Rodziców: Danuta Ruszkiewicz – 3b
 • Członek Rady Rodziców: Beata Kocemba -3e

Koordynatorami z ramienia Dyrekcji Gimnazjum są:

 • Irena Puchalska
 • Zofia Jelonek

 

Plan pracy Rady Rodziców
przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze
rok szkolny 2016/2017

 

Lp

Temat/ Zadanie

Termin

1

Ukonstytuowanie się Rady Rodziców poprzez wybór zarządu oraz osób funkcyjnych

wrzesień 2016

2

Ustalenie i opracowanie planu pracy Rady Rodziców

wrzesień 2016

3

Ustalenie wysokości składek na rzecz Rady Rodziców

1 dziecko – 30zł

2 dzieci – po 15 zł za każde

3 dzieci – po 10 zł za każde

wrzesień 2016

4

Opracowanie planu finansowego Rady Rodziców

wrzesień 2016

5

Współudział w realizacji zadań wychowawczych, współpraca z dyrekcją szkoły, pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami, i rodzicami w realizacji zadań wychowawczych – w miarę potrzeb.

 1. programów : wychowawczego, profilaktyki

wrzesień 2016

6

Współudział w kultywowaniu tradycji, zwyczajów, ceremoniału szkolnego poprzez organizowanie i wspieranie stałych imprez w klasach i szkole

 

6.1

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 wrzesień 2016

6.2

Matematyczny Marsz na Orientację

01 październik 2016

6.3

Święto Szkoły. Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I  

13 październik 2016

6.4

Mikołajki

06 grudzień 2016

6.5

Koncert Bożonarodzeniowy

11 grudzień 2016

6.6

Bal Gimnazjalny

20 styczeń 2017

6.7

Charytatywny Bal Karnawałowy

04 luty 2017

6.8

Dzień Dziecka

01 czerwiec 2017

6.9

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwiec 2017

7

Współudział w realizacji zadań opiekuńczych

w miarę potrzeb

7.1

Dofinansowanie wyjazdów dzieci

7.2

Dofinansowanie świetlicy szkolnej

7.3

dofinansowanie balu gimnazjalnego

7.4

dofinansowanie orkiestry na zakończenie

8

Pomoc młodzieży z rodzin zaniedbanych środowiskowo oraz znajdujących się w trudnych warunkach bytowych

9

Pomoc w realizacji szkolnych projektów dydaktyczno-wychowawczych i kulturalnych

na bieżąco

10

Opiniowanie projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli

czerwiec 2017

11

Nadzór nad gospodarką finansową Rady Rodziców – sprawozdania cząstkowe i końcowe z realizacji budżetu

luty 2017

czerwiec 2017

12

Reprezentowanie interesów uczniów i rodziców przed władzami gminy

cały rok

Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2016 09:14

bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.