top

BIP


Survival Drukuj
Survival - Szkoła przetrwania

 

We współczesnym świecie zdominowanym przez technologię komputerową oraz Internet coraz trudniej wzbudzić zainteresowanie młodzieży zajęciami pozalekcyjnymi. W dobie rozmaitych gier multimedialnych oraz ogromnych możliwości komunikowania się poprzez sieć internetową, zauważyć można systematyczne obniżanie frekwencji na zajęciach oferowanych przez szkołę. Konsekwencjami tej sytuacji są: ogólne pogorszenie sprawności fizycznej i zdrowia oraz zauważalne obniżenie samodzielności i zaradności wśród młodzieży.

Uwzględniając wszystkie te problemy, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, zdecydowaliśmy się na zajęcia „Survival – Szkoła przetrwania”. Ich oryginalność oraz nietypowy i bardzo ciekawy program, gwarantuje duże zainteresowanie i pozwala propagować aktywne spędzanie wolnego czasu. Poza tym charakter niektórych treści kształcenia, związanych z częstym przebywaniem na „łonie natury”, powoduje poprawę sprawności oraz zdrowia – zarówno fizycznego jak i psychicznego. Wiele zadań wymaga zorganizowanej pracy zespołowej, co pozwala  rozwijać wśród uczestników umiejętność pracy w grupie i kształtować poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Zajęcia odbywają się w szkole i na terenach do niej przyległych, przez cały rok.

 

Program zajęć

 

 1. Podstawowe wyposażenie i ekwipunek survivalowy.
 2. Terenoznawstwo.
 3. Określanie czasu bez pomocy zegarka.
 4. Podstawowe szkolenie łącznościowe i sygnalizacyjne.
 5. Zdobywanie wody.
 6. Zdobywanie pożywienia.
 7. Bezpieczne rozpalanie ognia.
 8. Nauka budowy schronienia naturalnego oraz z wykorzystaniem dostępnych materiałów budulcowych o różnych porach roku.
 9. Poznanie zagrożeń, wynikających z przebywania w środowisku naturalnym.
 10. Poznanie sposobów przewidywania pogody poprzez obserwację niektórych cech środowiska naturalnego.
 11. Zapoznanie z najważniejszymi zasadami przetrwania w warunkach ekstremalnych.
 12. Budowa tratw.
 13. Wykorzystanie lin i nauka najbardziej przydatnych węzłów.
 14. Szyfry i znaki patrolowe.
 15. Ratownictwo i pierwsza pomoc.
 16. Gry i ćwiczenia orientacyjne – kształtowanie refleksu, zręczności, orientacji w warunkach trudnych.
 17. Gry i zabawy terenowe – zwiad, pokonywanie przeszkód terenowych, bieg patrolowy.
 18. Organizacja biwaku z elementami survivalu.
 19. Strzelectwo sportowe.
 20. Sprawdzanie wiedzy – testy wiedzy o Survivalu.

 

    
   

 

  

 

Prowadzący: mgr Sebastian Stekiel

Poprawiony: środa, 31 marca 2010 09:19

bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.