top

BIP


Wizyta studyjna w St. Petersburgu
piątek, 21 października 2016 16:44
W dniach 2 – 8 października 2016 r. wraz z moimi pięcioma kolegami - opiekunami uczestników Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji „Białe Noce” brałam udział w wyjeździe studyjnym do Rosji. Udział w tego typu zajęciach zaproponował mi Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia nauczycieli we Wrocławiu - organizator wyżej wymienionego konkursu. Dolny Śląsk ma podpisaną umowę o współpracy z Okręgiem leningradzkim od blisko dziesięciu lat. Jednym z jej przejawów są konkursy wiedzy, w których sprawdzana jest wiedza młodzieży rosyjskiej o Polsce i polskiej o Rosji. Za współpracę ze stroną polską odpowiada "Leningradzki Regionalny Instytut Rozwoju Edukacji", który jest autonomiczną instytucją edukacyjną dla dodatkowego szkolenia zawodowego nauczycieli. W trakcie wizyty w tym instytucie omówiono tematykę i zakres konkursów w roku szkolnym 2016/2017, formę podsumowania współpracy obu instytucji. Dyskusja dotyczyła również systemu szkolnego obu krajów, kierunków zamian w edukacji oraz forma pracy z uczniem zdolnym i trudnym.
Strona rosyjska zaprosiła nas również do ośrodka zajmującego się edukacją zawodową młodzieży niepełnosprawnej. Ośrodek ten oprócz kursów zawodowych szuka dla słuchaczy miejsc zatrudnienia oraz ma również na celu przegotowanie słuchaczy do samodzielnego funkcjonowania w środowisku ludzi zdrowych. Byliśmy również z wizytą w nowo otwartej szkole. Do szkoły uczęszcza ponad 1 tys. uczniów, którzy mieszkają w czterech okolicznych blokach. Szkoła ma nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, stołówkę, salę widowiskową na 600 osób trzy sale gimnastyczne i basen. Uczniowie starszych klas mogą brać udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez pracowników uniwersyteckich. Są to zajęcia przede wszystkim o profilu technicznym i ekologicznym.
 
 

Zostaliśmy również zaproszeni na centralne obchody Dnia nauczyciela. Pierwsza część uroczystości była podsumowaniem pracy najlepszych szkół oraz pedagogów, którzy zostali uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami. Następnie podziwialiśmy występy baletu Teatru Maryjskiego – jednej z najlepszej szkoły baletowej świata.

 

Mieliśmy również czas na zwiedzenie kilku atrakcji turystycznych St. Petersburga. Jest to miasto założone przez Piotra I – twórcę Rosyjskiej potęgi, a równocześnie jego architektura jest w 100% europejska i tylko potęga tych budowli przypomina o tym, że jest się w Rosji. Petersburga jest również nazywany „Wenecją” północy, gdyż miasto jest położone na 42 wyspach delty Newy i przepływa przez nie ponad 90 rzek.

 

 

Twierdza Pietropawłowska – w cerkwi pochowano wszystkich Romanowów. A równocześnie były to koszary i więzienie.


bottom

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze - www.gimnazjum.twardogora.pl.